Kairos slår an på Sola

For tredje år på rad har Kairos vært en del av Disippeltreningsskolen på Sola. Lederskapet for skolen har sett gode frukter av Kairos både blant studentene og i staben.

Tredje gang med Kairos som en del av Disippeltreningsskolen på Sola.

En av studentene kom med et oppmuntrende vitnesbyrd på slutten. Han hadde vokst opp som misjonærbarn og utviklet et negativt syn på misjon. I løpet av de siste ukene hadde han opplevd at Gud hadde begynte å utfordre han i forhold til hans lukket hjerte i forhold til misjon, men det var vanskelig for ham. Kairos ga han et mer positivt syn på misjon og hjalp han til å åpne hjertet såpass at han nå har lyst til å bli med på laget med Gud i hans misjon.

Deltakere og leder fra 9 forskjellige nasjoner var med på 5 fulle dager med Kairos. Av de 22 deltakerne var 16 student på DTS og 4 fra staben. Det var også to gjester som hadde kommet for å ta Kairos en gang til. Etter å ha tatt det på engelsk for 2 år siden ville de nå ta det på norsk.

Tre erfarne veiledere fra fjorårets kurs hjalp hovedlederen og gav god oppfølging til 6 nytrente veiledere. DTS-leder Erlend Seglem er godt fornøyd med all stabsutvikling og "coaching" som skjer i løpet av opplæring av veiledere og arbeid med selve kurset. Derfor vil han gjerne ha så mange som mulig med på opplegget.