Gode tilbakemeldinger fra Kairos på DTS

Det var veldig oppmuntrende å lese tilbakemeldingene etter at to Disippeltreningsskoler (DTS) hadde opplevd Kairos sammen i november 2014.

Vedlagt dokument (se nederst til høyre) gir et godt tverrsnitt av tilbakemeldingene etter Kairos-kurset. Dokumentet ble opprinnelig laget til et annet formål og er derfor kun på engelsk (foreløpig).