«Godt & blandet»

Det var en blandet gjeng med deltakere og en god opplevelse for alle når to Disippeltreningsskoler hadde Kairos nylig.

Mye moro når en internasjonale gruppe skal lære om andre kutlurer

Justice DTS på Grimerud fikk besøk av en DTS fra Naples, Florida (USA). Det ga en god blanding av flere nasjonaliteter på Kairos.

Deltakerne fikk sett Guds hjerte for folkeslagene på mange nye måter. Praktiske innsikt i hvordan krysse kulturgrenser var nyttig å få med seg på deres misjonsreiser til andre land. Men de fikk også mye å ta med seg i resten av livet. Det å ha en bedre forståelse av Guds hensikter og noen av de store linjer i Bibelen gir et solid rammeverk for et liv med Gud.