Kairos på bedehuset

Norkirken Vennesla er historisk som første forsamling i Norge til å ha Kairos.

Norkirken Vennesla

Forsamlingen hadde valgt en model for Kairos med flere samlingen første helg, deretter tre tirsdags kvelder, og avsluttende samlinger på siste helg, tre uker senere.

Det var en god kjernegruppe på 7 stk. som møtte opp, og tilbakemeldingen var gode etter første helgen.