Kort om Kairos-kurset

  • Et overblikk av det store bildet av hva Gud gjør i verden
  • En innbydelse til å bli med Gud i Hans misjon; Hans globale hensikter
  • En måte å mobilisere lokale menigheter til mange ulike uttrykk for misjonsengasjement

En presentasjon av Kairos-kurset (engelsk)

 

Hva betyr Kairos?

Kairos: tiden er inne

Grekerne hadde to ord for tid: Kronos snakker om "tiden som går". Men når "tiden er inne" er kairos det rette ordet.

I mange sammenhenger kan kairos brukes om "Guds tid" - når tiden er inne for at Gud skal gjøre noe. Det ble sagt for eksempel til dronning Esther, at kanskje Gud hadde ført henne til tronen for "en tid som denne".

Kairos-kurset hjelper kristne til å forstå Guds hensikter og til å handle i takt med ham.