Kairos og menigheten

Kairos og forretningsliv

Kairos og YWAM / OM

Keith Koster

Keith er hovedpastor i Petra Ministries Family Church i Johannesburg. Han er også engasjert i Kairos som Internasjonal koordinator for trening.

I disse videoene:

1. Kairos og menigheten:

 • Pastor for 28 år, møtte Kairos for 5 år siden
 • Kairos hjelper vanlige kristne til å forstå Guds hensikter
 • Kairos har blitt en del av menighetens disippelgjøring i 4 år
 • har hjulpet folk til å engasjere seg utenfor menigheten
 • har sett en utrolig modning av vanlige kristne
 • dramatisk nedgang i behov for personlig sjelesorg
 • ca 1200 har nå tatt Kairos i Sør-Afrika
 • anbefaler varmt at andre pastorer ta i bruk Kairos
 • Kairos kan hjelpe pastorer til å utruste sine egne
 • mange pastorer forvandlet, både personlig og i tjenesten

2. Kairos og forretningsliv:

 • Forretningsfolk er blitt forvandlet gjennom Kairos
 • de nå ser hvordan tilbe Gud på arbeidsplassen
 • økonomiforvaltning er blitt endret
 • folks personlig liv er blitt forvandlet
 • menigheten har nå hatt 24/7 bønn i over 3 år

3. Kairos og YWAM/OM:

 • YWAM (UIO) og OM i Sør-Afrika har omfavnet Kairos
 • dette har beriket deres forhold til lokale menigheter
 • YWAM tar Kairos nå inn i flere av deres program

Dette opptak er fra en Kairos-samling i Budapest, april 2014.