Erfaringer med Kairos

Yrjö Rossi

Yrjö er en tidligere misjonær og luthersk prest. Han har vært med siden første Kairos-kurs i Finland i 2008.

I denne videoen:

  • som missiolog liker han innholdet i Kairos
  • kurset bruker gode metoder for voksenopplæring
  • 2 misjonspastorer fikk bedre forståelse av misjon
  • Kairos treffer hodet, hjertet og handlingene
  • menigheter blir mer engasjert blant innvandrere

Dette opptak er fra en Kairos-samling i Budapest, april 2014.