Youth Kairos ble presentert på Kairos-konferansen i Thailand, i september, etter mange års utvikling og testing i flere land.

Youth Kairos har mye av det samme innhold som et vanlig Kairos-kurs, men tilpasset for tenåringer (ca. 13 til 19 år). Det blir en del flere aktiviteter og mindre lesing. Kurset tar vanligvis tre og en halv dager og blir ofte organisert som en aktivitet i skoleferien eller som en leir.

En del av konseptet er at tenåringer kan også trenes som medledere på kurset etter å ha fullført det selv. Kurset er en veiledet læringsopplevelse, med minst en veileder til ca. 4 deltakere.

Dagen etter Kairos-konferanse var det et kurs for trening av veiledere for Youth Kairos (se bildet). Flere tenåringer og unge voksne ble trent, mens andre som var «for gammel» fikk lov til å observere.

Flere land i Asia, Sør-Amerika or andre verdensdeler har vært med på testing og utvikling av kurset. Finland har også kommet i gang med bruk av Youth Kairos og har allerede fått til en finsk versjon. Så langt er de veldig fornøyd med resultatene.

Vi har ingen konkrete planer for når vi kan begynne med Youth Kairos i Norge, men vi må kanskje ha noen pilotkurs på engelsk før vi setter i gang med oversettelse.

Vi vil gjerne høre fra deg om Youth Kairos vekker interesse. Ta kontakt så vi kan se på mulighetene sammen.

Mer informasjon på engelsk finnes i dette vedlegg:

Kairos for tenåringer