Kairos-ledere fra en rekke europeiske land var samlet i Tyskland for tre dager med rapporter, inspirasjon, informasjon om nye ressurser og bønn.

Representanter fra følgende land var tilstede: Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Frankrike, Spania, Bulgaria, Romania, Tsjekkia, Polen, Latvia, Finland, Sverige og Norge.

Flere av landene er i en oppstartsfase, mens andre, slik som Storbritannia, Finland og Romania, har mye erfaring med Kairos. I Romania er det 2500 som har vært gjennom Kairos, og nå begynner de å rette fokuset mot rumenere spredt i andre land i Europa. Rumenere ønsker å bidra til å vekke Guds menighet i Europa til en større visjon for hans rike.

Flere av de yngste representanter var engasjert i Youth Kairos, som er nå kommet godt i gang i land som Finland, Storbritannia og Tyskland.

Det var godt å høre om nye kursopplegg rettet spesielt mot menigheter. I Storbritannia var det flere kinesiske menigheter som har vist interesse for The Unfinished Story. Dette trekker ut flere hovedperspektiver fra Kairos-kurset, men i et format med kun fire samlinger på 2 timer hver. Kurset er rettet mot eksisterende grupper i en menighet, slik som husgrupper, og kan ledes av en i menigheten (etter minimal trening).

Flere land har også begynt å ta i bruk Empowered to Influence, med gode tilbakemeldinger. Kurset er også basert på fire samlinger på 2 timer. Det bygger på 7 viktige perspektivendringer som hjelper vanlige kristne til å være lys og salt i hverdagen, spesielt på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Nye ressurser på Europeisk ledersamling