For andre år på rad hadde Ungdom i Oppdrag Rogaland 56 deltakere på Kairos. Dette var 7. gang de har brukt Kairos som en del av deres Backpack DTS.

Denne gangen ble det brukt kursmateriell på 6 språk: engelsk, norsk, nederlandsk, tysk, spansk og japansk. Det var også organisert gruppesamtaler på de flest av disse språkene. Det å arrangere kurs med så mange språk har sine utfordringer, men det er godt å kunne tilby deltakerne kursmateriell på sitt eget språk. Kairos er nå oversatt til over 40 språk.

Dette bildet viser en samling for den tysktalende gruppen.

Her er en del sitat fra deltakerne på kurset:

Gud åpenbarer hans hjerte for folkeslagene gjennom Kairos.

Tankevekkende – bekreftende – lidenskapelig. Kairos har vekket nye tanker rundt Misjonsbefalingen, bekreftet hva jeg tror på, og gitt en ny gnist av lidenskap for hva Gud har lagt ned i mitt liv.

Det er så mye mer til misjon enn det vi pleier å tenke!

Jeg har lært mange ting jeg kan ta med meg i mitt arbeid blant flyktninger.

Kairos har gitt meg et nytt syn på Misjonsbefalingen og på meningen med mitt liv! Det har inspirert meg og utfordret meg utrolig mye til å skifte fouset fra «Gud og meg» til «Gud, meg og andre» (også de jeg ikke kjenner) og gitt meg et større hjerte for Guds misjon!

Kairos med 56 deltakere og 6 språk