Nå er Kairos på kinesisk godt i gang for 16 deltakere i Oslo. Kurslederen, Alfred Chui, har nok å gjøre som hovedpastor for en menighet i Edmonton, Canada. Men han er også ivrig etter å hjelpe kristne til å få en større visjon for Guds rike, derfor reise han til andre steder for å lede Kairos-kurs. Denne gangen er han i Oslo hos Nordic Chinese Christian Church, der en av de ansatte er også fra Canada og her erfaring med Kairos.

På slutten av kurset skal det være anledning for deltakerne å ta ledertrening for Kairos. Menigheten vil gjerne hjelpe til med å spre Kairos til andre menigheter i Norge og også blant andre kinesiske menigheter i Norden.

De fleste deltakere foretrakk å ha kursmateriell på kinesisk, men et par av de yngre, som var født i Norge, ville heller ha det på norsk. Kairos-kurset er nå tilgjengelig på over 40 språk.

Som et annet eksempel på Kairos for innvandregrupper, kan vi nevne at Kairos ble nylig holdt på spansk i Finland.

Kairos på kinesisk i gang i Oslo