Bakgrunn

Kairos-kurset ble utviklet på Filippinene av Living Springs International (LSI) i 1994 for bruk innenfor en lokal menighet. Det ble etterhvert brukt for å vekke filippinske menigheter til mulighetene for tverrkulturell misjon i sitt eget land. Over 25.000 kristne på Filippinene har nå tatt kurset og menighetene i landet har opplevd et skifte i misjonstenkning. (Les mer om utviklingen på Filippinene.)

Kairos er basert delvis på det mer omfattende kurset Perspectives on the World Christian Movement. Perspectives har røtter i Lausannepakten og ble utviklet ved US Center for World Mission først i 1974.

Høsten 2011 ble den fjerde utgaven av Kairos lansert på en konferanse i Thailand etter flere års arbeid. Omtrent 30 % av stoffet var nytt og en god del var blitt oppdatert. I tillegg var det blitt gjort forbedringer i kursets struktur for å gi en mer integrert læringsopplevelse.

Stadig flere nye land: Første Kairos-kurs i Papua Ny Guinea, feb 2012. Ungdomsarbeidere, pastorer og en leder for et kirkesamfunn var med.

 

Kairos i Norge

På slutten av 2017 ser vi tilbake på 26 fullførte Kairos-kurs med over 500 deltakere. Her er noen milepæl fra reisen så langt:

2010 – Første pilotkurs med 3. utgaven av Kairos. Kurset ble testet i to ulike settinger, med alt fra bibelskoleelever til organisasjonsledere.

2012 – Den nye 4. utgaven av Kairos ble tatt i bruk på en dissipeltreningsskole (kurset var kun på engelsk). Fra de 34 deltakerne kom det veldig mange oppmuntrende tilbakemeldinger. Oversettelse og bearbeiding til norsk ble satt i gang, og et første utkast ble testet senere det året.

2016 – Kairos ble kjørt for første gang kun på norsk. Dette ble gjort for en gruppe studenter og unge voksne i samarbeid med Bibelkveld i Oslo. (Tidligere kurs i Norge hadde vært tospråkelige.)

2017 – For første gang fikk vi prøvd Kairos i en menighet. Norkirken Vennesla var først ute. De var fornøyd med Kairos og har bestilt nytt kurs til 2018.

Ungdom i Oppdrag Rogaland er storfornøyd med Kairos. De har hatt det som en del av deres Dissipeltreningsskole hvert år siden 2012. (Bildet her er fra 2013.)