415 deltakere fra 54 land var samlet i Chiang Mai, Thailand i september for en internasjonal konferanse rundt Kairos-kurset.

Veksten og spredningen av Kairos-kurset har vært enormt siden den siste konferansen i 2011. Denne gangen var det ikke bare Kairos-kurset som sto i fokus. Flere nye produkter ble presentert, i regi av den nye mobiliseringsbevegelse «Simply Mobilising».
Kairos er nå tatt i bruk i over 80 land. Det var inspirerende å høre rapporter fra forskjellige verdensdeler. Her er noen få glimt:

  • Dominica: En helt ny grad av enhet har kommet til menigheter gjennom Kairos. Kirkesamfunn som hadde lite eller ingen kontakt med hverandre tidligere har nå begynt å arbeide sammen etter å ha fått en større visjon for Guds rike.
  • Kenya: Kairos har vært et friskt bidrag til studentarbeid. 2000 studenter har tatt Kairos i løpet av de siste årene og har fått en ny dimensjon inn i disippellivet.
  • Ghana: God vekst. En stor karismatisk kirke (100 000 medlemmer) har nå tatt Kairos inn som en del av deres trening av pastorer.
  • Canada: Innvandremenigheter blir vekket til misjon. De holder Kairos-kurs nå på engelsk, fransk, spansk, kinesisk (mandarin og kantonesisk) og vietnamesisk.  Flere kirkesamfunn trener nå deres ledere i bruk av Kairos.
  • Latin-Amerika: Kun 2 land hadde Kairos i 2011, nå er det 10 land. De landene som har Kairos hjelper til å spre Kairos videre til nye land.
  • Finland: Kairos er nå godt etablert i mange menigheter, så de hjelper nå med nyetablering i flere land i Baltikum og andre deler av Europa.

Blant de nye produktene presentert på konferansen var følgende:

  • Empowered to Influence: Et kompakt kurs som hjelper vanlige kristne til å bli salt og lys i hverdagen. Kurset er beregnet for menigheter med tanker på å ta det inn i eksisterende samlinger, som f.eks. husgrupper, etc. Kan bli delt på fire samlinger med 2 timer hver gang, eller åtte samlinger med 1 time. Kurset skal helst ledes av en i menigheten.
  • Youth Kairos: Har mye av det samme innhold som et vanlig Kairos-kurs, men tilpasset for tenåringer (13 til 19). Det blir en del flere aktiviteter og mindre lesing. Tar vanligvis tre og en halv dager.
  • Crossing Cultures: Et dagskurs som hjelper vanlige kristne til å bryte gjennom kulturbarrierene for å ha kontakt med folk fra andre kulturer i deres nærmiljø.

Disse nye produktene må vi se nærmere på før vi eventuelt setter i gang med å bearbeide de til norsk. Ta kontakt om du vil vite mer eller hjelpe oss til å prøvekjøre disse produktene på engelsk.

Mange nasjoner var representer på Kairos-konferansen

3. verdenskonferanse for Kairos