Hva er Kairos-kurset?

Et overblikk av det store bildet av hva Gud gjør i verden.

En innbydelse til å bli med Gud i det han gjør.

En måte å mobilisere lokale menigheter til mange ulike uttrykk for misjonsengasjement.

 

En flersidig læringsopplevelse

Mål

Kairos tar sikte på å informerer, inspirerer og utfordrer kristne til aktiv og meningsfullt engasjement i Guds misjon, både lokalt og globalt.

Målgrupper

Kairos er aktuelt for alle kristne. Kurset egner seg til bruk i menigheter, organisasjoner og innenfor andre interessegrupper, slik som kristne forretningsfolk. Kairos kan arrangeres innenfor en bestemt gruppe eller for å samle individer.

Format

Kurset bygges på 9 samlinger som kan spres over flere uker (en kveld i uken), flere helger, flere dager sammenhengende, eller en kombinasjon av disse.

Pedagogikk

Kurset benytter seg av flere metoder for voksenopplæring, slik som gruppesamtaler, korte presentasjoner av ny material, leseoppgaver, videoundervisning, dokumentar filmer, andakter, bønneprosjekter og spesielle aktiviteter.

Innhold

Kairos tar for seg fire hovedperspektiver på misjon: bibelske, historiske, strategiske og kulturelle perspektiver. Avslutningsvis blir det satt fokus på lagspill i Guds rike og personlig tilegnelse av stoffet.

Les mer om innholdet og elementene i Kairos

 

Hva betyr Kairos?

Grekerne hadde to ord for tid: Kronos snakker om «tiden som går». Kairos derimot, brukes når «tiden er inne» eller «nå er tiden kommet».

I mange sammenhenger kan kairos brukes om «Guds tid» — når tiden er inne for at Gud skal gjøre noe. Det ble sagt for eksempel til dronning Ester, at kanskje Gud hadde ført henne til tronen for «en tid som denne».

Kairos-kurset hjelper kristne til å forstå Guds hensikter i vår tid og til å handle i takt med ham.

Les mer om bakgrunn og utvikling av Kairos-kurset