«Dette har tilsammen gjort meg mer undrende,» sa en av elevene.

Kairos var tilbake på Gå Ut Senteret i Trondheim for andre gangen, og det blir bare bedre. Denne gangen ble tiden delt mellom Trondheim og Mjuklia leirsted, Berkåk. Med noe tilpasninger av både opplegget og timeplanen, var det gledelig å lese tilbakemeldingene etterpå. Her er noen klipp:

«Jeg føler meg mer klar til å møte mennesker fra en annen kultur og har fått et større ønske om å ta misjonsbefalingen med i alle gjøremål man har i løpet av en dag, og ikke noe man nødvendigvis trenger å planlegge.» Marita

«Etter kurset føler jeg meg mye bedre forberedt til å dra ut til Kambodsja. Føler jeg har lært mye nå, men tro jeg kommer til å se tilbake på kurset i mange år fremover og forstå hvor mye det egentlig har vært.» David

«Før kurset så jeg på misjon som en ting som var lurt å gjøre. Etter kurset har jeg innsett at misjon er noe langt viktigere enn det.» Simon

Og hvordan ville de beskrive Kairos?

Kairos … «styrker grunnmuren til troen din.» Mads

«Kairos er et kurs som gir deg nye perspektiver og synspunkt over det å tro og leve som en kristen. En lærer gjennom variert undervisning som passer de fleste personligheter.» Johanne

«Helhetlig oversikt over Guds plan for misjon, den gamle og nye pakt, misjonsstrategier og mye mer. Kort sagt: Misjon 101.» David

«Ein grundig og god innføring av misjon gjennom Bibelen, misjonshistoria, og korleis vi driv misjon i dag. Spennande og inspirerande for vegen vidare i etterfølgelse av Jesus i inn- og utland.» Eilin

Tilbake til Trondheim