Temaoversikt

Et Kairos-kurs går gjennom ni ulike temaer:

1. Gud, hans misjon og hans verden

 • Se Bibelen som Guds historie, med Gud i sentrum.
 • Se Guds episke plan for nasjonene, for skaperverket og hans frelsesplan for den enkelte.

2. Israel, paktsfolket

 • Israel var tiltenkt en spesiell rolle i frelsesplanen.
 • Forsto de rollen? Gikk de helt inn i den?
 • Har vi forstått Guds rolle for oss?

3. Messias, budskapet og budbærerne

 • Messias kom for jødene og for alle andre folkeslag.
 • Hva er budskapet i evangeliet?
 • Hvem bærer det til alle folkeslag?

4. Den kristne bevegelsens utbredelse

 • Kristendom som en bevegelse, og utbredelsen fram til 1700-tallet.
 • Tre epoker i den protestantiske misjonsbevegelsen.
 • Trender i vår tid: Fra alle steder til alle steder.

5. Misjonsstrategi

 • Trenger vi strategi? Hva strategi har å si for misjonsarbeidet.
 • Hvordan gjøre folkeslag til disipler?
 • Hensiktsmessige former og strukturer, som tjener målet.

6. Oppgaven som gjenstår

 • Hva er oppgaven?
 • Hva står igjen? Hva er ønskelig og hva er oppnåelig?
 • Hvem skal gjøre det?

7. Tverrkulturelle hensyn

 • Forstå kulturen.
 • Tverrkulturelle utfordringer og muligheter.
 • Menighet i og på tvers av kulturer.

8. Lagspill i Guds rike

 • Viktigheten av å spille på lag med Gud og med hverandre, både lokalt og globalt.

9. Personlig tilegnelse

 • Hva har Gud vist deg?
 • Hvordan kan dette være en del av ditt liv?

Tidsfordeling

Et typisk Kairos-kurs bruker omtrent 25 til 30 timer i «klasserommet». I tillegg er det ca. 16 timer til selvstudie, som kan ofte gjøres hjemme. Her er en typisk tidsfordeling mellom de ulike elementene:

 • Presentasjoner – 6 t.
 • Videoundervisning – 3 t.
 • Filmer (inspirasjon/dokumentar) – 3 t.
 • Andakter (til refleksjon) – 2 t.
 • Selvstudie – leseartikler – 12 t.
 • Selvstudie – spørsmål/refleksjon – 4 t.
 • Oppsummering og dialog – 2 t.
 • Samtalegrupper – 6 t.
 • Lovsang og forbønn for unådde folkeslag – 3 t.
 • Praktiske øvelser / rollespill – 4 t.

Kurset er oppdelt i ni økter som kan spres over flere kvelder, flere helger, flere dager sammenhengende, eller en kombinasjon av disse.