Det var ti godt voksne menn som møtte opp første kvelden da Norkirken Vennesla skulle ha Kairos for andre gang. Eneste kvinne var en av kurslederne.

Ryktene hadde spredt seg og forventningene var høye første kvelden. Tre av fjorårets deltakere stilte som veiledere denne gangen. Etter første helgen var det mange som skjønte at Kairos hadde belyst flere viktige elementer i Bibelen og hadde begynt å utvide deres forståelse av Guds hensikter.

Kurset skal nå ha kveldsamlinger flere tirsdager før den avsluttende helg i mars. Vi kommer tilbake med noen kommentarer fra deltakerne når kurset er avsluttet.

Mannsterk i Vennesla