I perioden fra slutten av januar til begynnelsen av mars deltok tolv godt voksne mannfolk på Kairoskurset som ble holdt i menigheten Norkirken Vennesla. Det er nå gått noe over fjorten dager siden kurset var ferdig, og de fleste av oss deltakere er samlet til et møte i kafeen som menigheten driver i Vennesla sentrum (Hjerterom kaffe og te). Målet for samlingen er å skape et engasjement rundt en nylig ansatt gatepastor i menigheten. Tanken med stillingen er å bringe Jesus ut til våre nye landsmenn i bygda.

Jeg tar en spørrerunde rundt bordet for å høre hva de tenker at Kairoskurset har gjort med dem, og her er svarene:

  • Kurset har gitt meg en mye bedre forståelse av Guds store innhøstningsplan.
  • Kurset ga meg en sterk mening i forhold til hvorfor vi er her på jorden – hvorfor vi lever.
  • Det var en vekker at det er så mange som over 6000 unådde folkegrupper.
  • Filmene som ble vist på kurset var veldig inspirerende i forhold til å se hva som skjer i misjonen rundt om på jorda.
  • Kurset har vist at vi står overfor en oppnåelig oppgave selv om det er mange som enda ikke har hørt om Jesus.
  • Det var til både påminning og oppmuntring å høre at bønn har vært grunnlaget for mange av de store vekkelsene i historien.
  • Kurset er i ferd med å endre menigheten!

Den siste kommentaren som kom, får stå som en oppsummering på både dette lille stykket her og på hele kurset:

«Kurset har lært oss at vi skal tenke globalt og handle lokalt, og det er derfor vi sitter her i kveld for å bli med i det spennende arbeidet som vår nye gatepastor skal lede.»

Hilsen Geir Reinertsen

Veien videre i Vennesla